Kemikaalit ja hiilet

HIILET

Antrasiitti H asennettuna suodatusmassakerroksen päälle tehostaa suodattimen toimintaa. Säkkikoko 40 l.

Aktiivihiili AquaSorb 2000 vedenkierron lisäsuodatuk-seen sekä jälkiotsonin suodatukseen. Säkkikoko 60 l.

Pulverihiiltä käytetään suodatuksen tehostamiseksi. Hiiltä syötetään vedenkäsittelyn suodattimiin Pakdos hiilensyöttölaitteela. Astiakoko 60
Kemikaalit

Kalsiumhypokloriitti eli KHK -klooria käytetään mm. Granudos kloorinsyöttölaitteissa. Kloorin olomuoto on rakeinen ja sen klooripitoisuus on 70%. Toimituskoot ovat 1 ja 50 kg.Kauttamme myös natriumhypokloriitti. Astiakoko 37 kg.

PH:n säätö

Ph+ ja Ph- säätökemikaalit pH -tasapainon säätöön.

pH+ pakkauskoot 1, 10 ja 25 kg
ph- pakkauskoot 1.5, 14 ja 25 kg
Saostusaineet

Salpax on tehokas flokkauskemikaali, joka annostellan suodattimeen annostelupumpulla ajastimen ohjaamana. Salpax saostaa epäpuhtaudet tehokkaasti suodattimeen. Astiakoko 30 l. 

Uima-allasveden puhdistusentsyymi 

Salzyme on uima-allasveden entsyymipohjainen puhdistusaine, joka annostellaan suoraan allasveteen. Estää altaan seinämiin vedenrajaa muodostuvaa likaa.

Pakkauskoot 5, 25 ja 200 l.

Desinfiointiaineet

Saltocid desinfiointiainetta käytetään laimennettuna höyrysaunojen, pesuhuoneiden desinfiointiin sekä jalkojen desinfiointipisteissä.

Pakkauskoot 5 ja 20 l.

Pesuaineet

Pandion on entsyynipohjainen märkätilojen ekopuhdistuaine.

Pakkauskoot 5 ja 25 l.

    Reunapesu, (tiiviste pH 2) altaan reunojen pesuun.
    Peruspesu, (tiiviste pH 0,5) yleispesuaine.
    Pakkauskoot 1 ja 5 l.

Sauna-aromit

Sauna-aromeja käytetään höyrysaunoissa. Sauna-aromi annostellaan annostelupumpulla höyryputkistoon höyrynkehittimen jälkeen . Toimituskoot 5, 20 ja 200 l. Eukamenthol ja eucalyptus.


KHK-kloori


Salpax


Saltocid


Pandion


Sauna-aromi


Pesuaineet

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Kansainväliset kemikaalikortit

Kansainväliset kemikaalikortit ovat WHO:n koordinoiman kemikaaliturvallisuusohjelman ja EU:n yhteistyöprojekti. Kemikaalikorttien tarkoituksena on tuottaa helposti ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa työntekijöiden ja työpaikkojen työsuojelusta vastaavien henkilöiden käyttöön eri puolille maailmaa. Kemikaalikorteissa on kuvattu lyhyesti puhtaiden kemikaalien ominaisuuksia, terveysvaikutuksia, niiden aiheuttamia palo- tai räjähdysvaaroja, ympäristövaikutuksia ja haittojen torjuntakeinoja.

Kansainväliset kemikaalikortit